Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Strakonice / Úředník/úřednice sociálního odboru Městského úřadu Strakonice – terénní sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Úředník/úřednice sociálního odboru Městského úřadu Strakonice – terénní sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Město Strakonice nabízí volné pracovní místo v oboru administrativy na pozici Úředník/úřednice sociálního odboru Městského úřadu Strakonice – terénní sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Práce na plný úvazek v jednosměnném provozu. Pracovní poměr na dobu neurčitou s ohodnocením od 25 280 do 37 190 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je VŠ Bakalářské. Místem pracoviště je Město Strakonice, okres Strakonice. Nástup možný od 20.1.2023. Další informace Vám poskytne Výběrové řízení, , tel.: , e-mail: .

Zaměstnavatel: Město Strakonice
Místo výkonu práce: Strakonice
Platové ohodnocení: 25 280 – 37 190 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 20.1.2023 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Úředník/úřednice sociálního odboru Městského úřadu Strakonice – terénní sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Druh práce: výkon správních činností na úseku sociálně-právní ochrany dětí
Místo výkonu práce: Městský úřad Strakonice a správní obvod ORP Strakonice
Předpokládaný termín nástupu: v druhé polovině ledna 2023
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení: platová třída 11 dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění
(příloha č. 1: 25 280 Kč – 37 190 Kč dle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
. způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk minimálně 18 let
Požadavky:
. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
. znalost metod sociální práce, znalost problematiky sociálně-právní ochrany dětí
. znalost práce na PC
Uvítáme:
. znalost regionu, řidičský průkaz skupiny B
. komunikativní schopnosti a profesionální vystupování
. samostatnost v rozhodování, schopnost empatie
. psychickou stabilitu v krizových situacích
. schopnost pravidelného dalšího vzdělávání a prohlubování odborných znalostí
. schopnost pečovat o vlastní duševní hygienu a předcházet syndromu vyhoření
. předpoklady pro týmovou práci
. osvědčení o zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při sociálně-právní ochraně dětí
Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí obsahovat:
. jméno, příjmení, titul uchazeče
. datum a místo narození uchazeče
. státní příslušnost uchazeče
. místo trvalého pobytu uchazeče
. číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu, jde–li o cizího státního občana
. datum a podpis uchazeče
V přihlášce dále uveďte kontakt (telefon, e-mail).
Povinné přílohy přihlášky:
. životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášek:
Písemné přihlášky se všemi požadovanými přílohami do výběrového řízení doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Strakonice, nebo zašlete na adresu Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice tak, aby na městský úřad byly doručeny nejpozději do 23.11.2022
Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – SPOD – NEOTVÍRAT“.
Na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.
Bližší informace na č. tel. 383 700 107, 383 700 244
Osobní údaje uchazeče jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem výběrového řízení, z důvodů plnění právní povinnosti, která vyplývá ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré zaslané dokumenty budou po ukončení výběrového řízení neúspěšným uchazečům neprodleně zaslány zpět.
Městský úřad Strakonice v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů informuje o zpracování osobních údajů uchazečů zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města http://www.strakonice.eu/gdpr
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a právo výběrové řízení v libovolné fázi zrušit bez udání důvodů.

První kontakt

Kontaktní osoba: Výběrové řízení

Referenční číslo ÚP: 26385920795
Poslední aktualizace: 7.11.2022

Podobné pracovní nabídky

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 2.12.2022.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů | Souhlas s nastavením osobních údajů